Driftstatus

20. oktober 2013

I dag forekommer der afbrydelser for enkeltkunder i Bjerndrup. Det sker i forbindelse med opdatering af software

17. oktober 2013

I uge 43 etablerer Installa’sjon de første fem installationer på Skarrev.

1. oktober 2013

Nu er der mulighed for at få net i området fra Strandgade mod Varnæs og på Skarrev. Der arbejdes stadig med Barsø.

2. august 2013

Der er nu foretaget indmåling af link, sektor og en kundeinstallation på Barsø. I de kommende dage arbejdes der videre med lynhurtigt internet til Barsø.

30. august 2013

Nu fortsætter udbygningen af nettet. Det næste område med dækning bliver Barsø. Arbejdet er påbegyndt.

22. august 2013

Gennem sommeren er hele netværket blevet opgraderet. Driften er stabil, og der er mange mange brugere af netværket i Røllum.

19. juni 2013

Installationsarbejdet er nu begyndt i Røllum. Der er stor interesse for løsningen.

14. juni 2013

Til mødet i går var der 23 deltagere. Der var stor spørgelyst og interesse for at få en internetforbindelse. Nettet i Røllum er blevet grundigt testet i en måned. Det virker rigtig godt og er nu klar til at blive udbudt. Jeg forventer at installere de første nye kunder i kommende uge. Tak til alle, der mødte op.

13. juni 2013

Denne dag er der informationsmøde om udvidelse af nettet i Røllum. Det er i forsamlingshuset i Røllum kl 19.00.

31. maj 2013

Jeg har nu permanent monteret sendeudstyr og linkudstyr til udvidelse af Bjerndrup Lokalnet med dækning i Røllum og opland. Der er truffet aftale om, at det er hensigten at at lave et knudepunkt ved Tornhøjvejs østlige ende, hvorfra nettet så skal udbygges videre.

29. maj 2013

Aabenraa kommune har nu besluttet at støtte Bjerndrup lokalnets udbredelse af lynhurtigt internet! Det betyder meget for økonomien i projektet. Der er nu tæt på at være kunder nok til at gå i gang med at montere net i Røllum. Der er nu 4 testforbindelser monteret, og de fungerer alle fint. Jeg arbejder på at arrangere et møde i Røllum møde, hvor jeg vil orientere om nettet.

23. maj 2013

Den første testforbindelse er nu etableret fra et knudepunkt ved Felsted. Der forventes at komme et par stykker mere op i løbet af et par dage.

22. maj 2013

Installa’sjon har i dag indgået aftaler, der betyder at Bjerndrup Kommunenet snart vil blive udbudt i Røllum. Det tekniske er ved at være på plads, og det forventes, at nettet vil blive udbudt senest fra den 1. juni 2013. I løbet af få dage vil der blive installeret de første testforbindelser ved Felsted. Linket fungerer og forbindelsen er nu stabil.

15 maj 2013

Installa’sjon har truffet beslutning om i samarbejde med Bjerndrup Lokalnet at udvide netværket i Bjerndrup til andre områder i Aabenraa Kommune, hvor der er dårlige bredbåndsforbindelser.

Udvidelsen vil foregå område for område. Jeg har lavet dækning af landsbyen Røllum, hvor der etableret flere testforbindelser, som alle fungerer perfekt. I øjeblikket er jeg i gang med at etablere dækning i området øst og syd for Felsted. Her har jeg gennemført beregninger og prøvemålinger. Jeg forventer at kunne installere de første testforbindelser i løbet af meget kort tid. Herefter forventer jeg at komme til Løjtland. Jeg har foretaget beregninger, og det ser fint ud.

Udbredelse af nettet vil blive støttet af LAG.