Forretningsbetingelser

[row] [full_width]

Forretningsbetingelser

[/full_width] [two_thirds]

Standardbetingelser for bredbåndsforbindelser fra Airfiber – Installasjon ApS (herefter Installasjon ApS). Leverandøren af bredbåndsforbindelsen er firmaet Installasjon ApS – cvr 35 24 97 88 – som køber bredbånd ved Bjerndrup Lokalnet.

Som kunde skal betaling og enhver henvendelse ske til Installasjon APS, som er ansvarlig for leveringen af bredbåndsforbindelsen.

Support kan bestilles på telefon 2390 8744 fra kl. 16.00 til 20.00 på hverdage. Svares der ikke, så prøv senere eller send en SMS med beskeden: Support – ring venligst. Vær opmærksom på, at kun support frem til POE-enheden er indkluderet i prisen. Installasjon ApS er ikke ansvarlig for udstyr, der har lidt skade som følge af fx fysisk overlast, brand, overspænding, anden forkert behandling og tyveri. Tilkald til nedbrud, der falder uden for det, der er inkluderet i prisen for bredbåndsforbindelsen, faktureres efter den til enhver tid gældende timesats.

Nedbrud kan forekomme. Installasjon ApS påtager sig intet ansvar for på tab eller anden ulempe, der måtte være for kunden som følge af nedbrud. Nedbrud kompenseres som hovedregel ikke af Installasjon ApS men søges løst med mindst mulig ulempe for kunden. Kunder, der betaler for prioriteret service, vil altid blive betjent først. I forbindelse med service på nettet kan afbrydelser af bredbåndsforbindelsen forekomme. Planlagt arbejde, opgraderinger med mere, søges om muligt varslet dagen før per SMS og mail til kunderne på de mobilnumre og e-mailadresser, der er registreret ved Installasjon ApS.

Udstyr til bredbåndsforbindelsen: Udendørsenhed, beslag, kabel og indendørs-enhed tilhører Installasjon APS, og skal returneres senest 30 dage efter leveringen af bredbånd er ophørt. I modsat fald faktureres kunden for værdien af udstyret.

Opsigelse af bredbåndsforbindelsen kan ske skriftlig pr brev med 30 dages varsel og er endelig afsluttet, når modtageudstyret er returneret, som nævnt under punktet om udstyr. Gebyret for oprettelse tilbagebetales ikke ved opsigelse.

Prisen for bredbåndsforbindelsen kan hæves uden varsel, hvis forhøjelsen skyldes forhold Installasjon APS ikke har indflydelse på, som f.eks. forhøjelse af moms eller andre afgifter. Andre ændringer af prisen for bredbåndsforbindelsen varsles med mindst 30 dage.

Binding. Der er ingen binding ud over opsigelsesfristen. Installasjon APS kan med samme varsel opsige kundeforholdet.

Hastigheden for bredbåndsforbindelsen er op til 10 Mbit/s download og op til 10Mbit/s upload. Der kan betales for højere hastighed, hvis en sådan kan leveres på installationsadressen. For at sikre nettets stabilitet er bredbåndsforbindelsen begrænset til at have sammenlagt højst 200 åbne forbindelser.

Ændring af hastighed,  Bruger du igennem længere tid ikke din internetforbindelse, kan hastigheden nedsættes til 1/1 som afregnes til 130kr. pr måned. Der afregnes for hele måneder.

Modtageforhold. Trådløst internet leveres via frie frekvenser. Dette indebærer, at disse frekvenser skal udnyttes bedst muligt. Da det kan medføre forstyrrelse af modtageforholdene, hvis kunder vælger at bruge disse frekvenser på en uhensigtsmæssig måde, henstiller Installasjon ApS til, at man som kunde kun anvender dual-band routere og langdistance wifiudstyr efter aftale. Installasjon ApS rådgiver gerne uden beregning om anvendelse af trådløse netværk og kan mod betaling levere trådløst udstyr i alle kvaliteter. Installasjon ApS forbeholder sig ret til uden varsel at opsige kundens aftale om levering af bredbåndsforbindelse, hvis kunden forstyrrer modtageforholdene. Gebyret for oprettelse tilbagebetales ikke, og der kompenseres ikke på nogen måde.

Linkforbindelse via en anden i netværket kan være en nødvendighed for, at alle i lokalområdet kan opnå en bredbåndsforbindelse. Kunder i netværket skal derfor tåle, at Installasjon ApS monterer en ekstra udendørsenhed af samme størrelse, som den man selv har for at lave et link til en eller flere i sendeområdet. Kunder med linkforbindelse må derfor ikke slukke for modtageudstyret.

Logning af trafikken på bredbåndsforbindelsen sker efter gældende dansk lovgivning, og loggen kan udleveres efter krav fra myndighederne. Som indehaver af en bredbåndsforbindelse er du ansvarlig for brugen af din forbindelse.

Kommunikation fra Installasjon ApS til kunden sker overvejende via e-mail, telefon og mobiltelefon. Kunden er derfor ansvarlig for at Installasjon ApS altid har dine aktuelle adresser og telefonnumre.

Netdeling med andre husstande er ikke tilladt uden forudgående aftale med Installasjon ApS.

Fortrydelsesret efter gældende dansk lov.

PBS. Når Installasjon APS giver mulighed for tilmelding til PBS, bliver dette et krav til såvel nuværende som kommende kunder.

[/two_thirds] [one_third] [/one_third] [/row]

Skriv et svar